Hot News :
วันเสาร์, 06 เมษายน 2562 10:52

รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ