10 ต.ค. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 37

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ  2566