ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่2 จากวัดป่า-หนองเค็ม ฯ

25 ก.ค. 2022 15:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 179

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/win/25072565reconsouroadm2.pdf