ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 199