ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ จำนวน 22 จุด รายละเอียดตามที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย. 2022 12:05:16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 177