22 มิ.ย. 2022 14:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 512

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/board/22062565_ub89501_r122.pdf