8 มิ.ย. 2022 17:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 470

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรม   RECYCLE   เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟที่ใช้แล้ว