กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

31 มี.ค. 2022 10:49:31 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 121