13 มิ.ย. 2022 11:44:49 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 442

วันที่ 13 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารเงินเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา กำนัน ผอ.กองคลังและนักพัฒนาชุมชน   
ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่7 ผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมได้