23 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 104

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะร่วมประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ บ้านไพบูรณ์ หมู่ที่ 3