การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

9 ก.พ. 2022 05:00:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 143