ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่
22 มิ.ย. 2022 14:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 325
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/board/22062565_ub89501_r122.pdf
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
21 มิ.ย. 2022 13:40:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 256
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัด EIT
14 ก.พ. 2022 06:04:48 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 492
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMSjwQ7eOri_8UBD2MWrlPdT8P5syDXCfOdazQ9j-0DZvH0Q/viewform