โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
27 พ.ย. 2023 23:55:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 25
วันที่ 27 พฤษจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดทำโครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกิจกรรมการลอยกระทง จุดโคมไฟ กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม การแสดงด้านหน้าเวที และก...
การประชุมประชาคมท้องถิ่น
6 พ.ย. 2023 19:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 58
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯเพื่อ...
กิจกรรมผักปลอดสาร ชาวบ้านปลอดภัย ปลูกเผื่อพี่น้อง
25 ต.ค. 2023 22:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 47
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทำกิจกรรมผักปลอดสาร   ชาวบ้านปลอดภัย  ปลูกเผื่อพี่น้อง มีการปลูกพืชสวนครัวด้า...
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ต.ค. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 37
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ  2566 
โครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ส.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 91
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขแล...
การประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ
23 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 104
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะร่วมประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ บ้านไพบูรณ์ หมู่ที่ 3...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
15 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 128
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3
29 มี.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 212
วันที่ 29 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3 มีการฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ"
9 มี.ค. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 178
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ" ประจำปีงบประมาณ 2566
การออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
24 ม.ค. 2023 17:10:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 239
วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 390
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุ...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
9 ธ.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 263
เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) อบต.หนองช้างใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระห...
กิจกรรมบุญสังฆทาน
19 ก.ย. 2022 18:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 98
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/news/19092565lpa2565_4cultureart_1687406244.pdf
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร
9 ก.ย. 2022 19:40:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 102
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/news/19092565lpa2565_4cultureart.pdf
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน ปี 2565
30 ส.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 578
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุ...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
27 ก.ค. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 530
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีการอบรมให้ความรู้ และนำคณะผู้สู...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่
18 มิ.ย. 2022 19:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 437
วันที่18มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเขตตำบลหนองช้างใหญ่...