Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุบล  อัตตะวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


พนักงานส่วนตำบล

นายอภิชิต  วาณิชย์ศิริ

นักวิชาการศึกษา


ข้าราชการครู

นางสาวบุญมี  อ่อนจันทร์

ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระโรจน์

นางระเบียบ  พลเทพ 

ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองเม็ก

นางทัศนีย์  สิงห์ชาติ

ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองช้างใหญ่


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสมหวัง  สิทธิวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเขมิกา  สุกุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลวรรณ  ขุนศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายปฏิวัติ  ศิรินนท์

ผู้ช่วยงานกองการศึกษา

นายขัญชัย  ดาผา

นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ