Hot News :
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563 09:00

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ