Hot News :
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 11:11

การป้องกันกำจัดโรคโดยใช้ชีวภันฑ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รวบรวมเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ