Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่นำขยะอันตราย อาทิ ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน  ขวดบรรจุน้ำยาลบคำผิด  แบตเตอรี่มือถือ  หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์  กระป๋องสเปรย์กระป๋องสีสารเคมีกำจัดแมลง   ตลับหมึกพิมพ์หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ยาหมดอายุ ปรอทวัดไข้  ขวดน้ำยาทำความสะอาด ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง  ส่งให้กับองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป

     วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้จัดสร้างขึ้น พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานกับผู้มารับบริการ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ถนนม่วงสามสิบ-พนา บริเวณตลาดพระโรจน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

     คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรบ้านพระโรจน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้งแพะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าหนองแสงสามัคคี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าหนองแสงพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแสง วันที่ 25-26 มีนาคม 2563

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 งานสาธารณสุข ,กองการศึกษา ฯ,นักป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และตลาดพระโรจน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ การจัดทำหน้ากากอนามัยในการอบรมครั้งนี้ 120 ชิ้น ใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาทีต่อชิ้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการฝึกอบรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางได้รับการฝึกอบรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัคร ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตยร่วมกันดับเพลิงไฟไหม้ป่าบริเวณวังหินแดง หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ