Hot News :
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 11:46

คู่มือแนะนำกำรใช้งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

คู่มือแนะนำกำรใช้งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ (การเข้าใช้งาน TH-WIFI ผ่าน Mobile Application ที่ติดตั้งในศาลาประชาคมบ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองช้างใหญ่ อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ