ท่านสามารถร้องเรียนการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
  3. ทางโทรศัพท์ 045-259456 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง