ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม พ.ศ. 2562

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงบรรเทาทุกข์ และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาทให้กับนางสาวพิมพ์ใจ เกษทอง ราษฎร หมู่ที่ 2 ต.หนองช้างใหญ่ ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยานายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน พนักงาน อบต.หนองช้างใหญ่ ให้การต้อนรับ

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำคณะถวายพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโดย นายโสภณ บัวโฮม ปศุสัตว์ อำเภอม่วงสามสิบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ ผู้เข้าร่วมอบประกอบด้วย กศน.ตำบลเตย กศน.ตำบลหนองเมือง กศน.ตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอม่วงสามสิบ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 เกมส์แห่งมิตรภาพพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนม่วงสามสิบในก้าวต่อไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ