งานปีใหม่

เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2555  นายสวัสดิ์ คำศรี นายกฯ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในว้นขึ้นปีใหม่ ณ  ห้องประชุม อบต.หนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

{morfeo49 }

 • sl23oct11.jpg
 • sl23oct03.jpg
 • sl23oct04.jpg
 • sl23oct10.jpg
 • sl23oct07.jpg
 • sl23oct14.jpg
 • sl23oct05.jpg
 • sl23oct16.jpg
 • sl23oct06.jpg
 • sl23oct15.jpg
 • sl23oct09.jpg
 • sl23oct02.jpg
 • sl23oct01.jpg
 • sl23oct13.jpg
 • sl23oct12.jpg
 • sl23oct08.jpg
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ Nongchangyai Subdistrict Administrative Organization อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 หมายเลขโทรศัพท์ 045-259456 fax: 045-259455